Hľadáme Byrokratický nezmysel roka 2020

Podnikáte a nebaví vás behať po úradoch kvôli zbytočným pečiatkam? Prekáža vám absurdnosť niektorých povinností? Zmeňme to spolu! Pomôžeme vám.

Chcem hlasovať
22
hlasov
26
dní
do konca
hlasovania

Dajte hlas
najnezmyselnejšiemu opatreniu

Hlasujte za byrokratické absurdity a pomôžte nám upozorniť na ne s cieľom ich odstránenia.

Vyhradený nákupný čas pre dôchodcov aj v predajniach pre jedného zákazníka

Protipandemické obmedzenie počtu osôb v prevádzkach (1 človek na 15 m2) a vyhradené nákupné hodiny pre seniorov spôsobujú, že do menších prevádzok (do 30 m2, napr. pekárne, mäsiarstva, či drogérie) smie vstúpiť len jedna osoba. V čase od 9:00 do 11:00 sú to výhradne seniori, aby nedošlo k ich ohrozeniu iným zákazníkom. Toho, ale v malej predajni nestretnú nikdy, keďže v nich môže nakupovať len jedna osoba. Výsledkom je, že najmä malé špecializované predajne s pultovým predajom zívajú prázdnotou, bez šance na tržbu, keďže seniori nakupujú zväčša v supermarketoch, kde majú celý sortiment pokope.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
3hlasy

Hygiena musí opakovane schvaľovať priestory aj pri pokračovaní v rovnakej prevádzke

Podnikateľ nepotrebuje povolenie hygieny na prevádzku obchodu, ak bol na rovnakom mieste predtým prevádzkovaný rovnaký obchod (napr. predajňa, reštaurácia a pod.). Na niektorých sa ale pri novele zabudlo. Ak chce napríklad lekár previesť svoju prax na s.r.o. alebo si chce otvoriť ambulanciu na mieste, kde bola predtým rovnaká ambulancia, potrebuje opätovné povolenie hygieny.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
3hlasy

Jeden zákon SBS-károm zakazuje maskovanie tváre, iný im prikazuje rúška

Zákon o súkromnej bezpečnosti hovorí, že pri plnení úloh podľa tohto zákona nemožno používať žiadny spôsob maskovania tváre. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúce opatrenia hovoria o povinnosti používania rúška. Maskovanie tváre v zmysle Zákona č. 355/2007 je tak v rozpore zo zákazom maskovania tváre v zmysle Zákona č. 473/2005.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
2hlasy

Úrady chcú vedieť, kedy bude kvitnúť slnečnica, ktorá ešte nie je zasiata

Včelári musia úradom do 1. marca nahlásiť, kde všade budú počas roka kočovať so včelstvami. Na formulári musia vyplniť presné poradie miest a dátumy. Povinnosť je v praxi natoľko absurdnou, že musia napríklad zadať, kde sa budú včelstvá nachádzať počas kvitnutia slnečnice, aj keď v tom čase slnečnica ešte nie je ani zasiata. Ak sa netrafia, administratíva sa opakuje.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
5hlasov

Bezplatná pomoc príbuzných je v rodinných firmách nelegálnou prácou

Príbuzní môžu podľa aktuálnej legislatívy pomáhať vo firme svojich rodinných príslušníkov aj bez pracovno-právneho vzťahu, avšak len pokiaľ ide o jednoosobové s.r.o a fyzické osoby - podnikateľov. Ak už ide napríklad o rodinné firmy, ktoré majú dvoch a viac spoločníkov (napr. manželov či súrodencov) je bezplatná výpomoc zo strany ich najbližších rodinných príslušníkov považovaná za nelegálne zamestnávanie.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
1hlas

Syr, ktorý vydrží mesiace, musí po dvoch dňoch do koša

Úradníci vedia lepšie ako výrobcovia, koľko vydržia ich potraviny. Preto pri tvrdých syroch, ktoré majú trvanlivosť niekoľko mesiacov stanovujú obchodom povinnosť predať ich do 48 hodín po načatí. Niekoľko kilové krásne bochníky syra, ktoré sa v lahôdkarských pultoch nepredajú za 48 hodín, musia do koša, pretože číslo v predpise je dôležitejšie ako zdravotná nezávadnosť a odborné znalosti potravinárov.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
4hlasy

Elektronizácia dokumentov vás môže vyjsť draho

Legislatíva obsahuje možnosť papierový originál dokumentu neuchovávať za podmienky, že je vyhotovená elektronická kópia prostredníctvom zaručenej konverzie. Tá stojí približne 2 eurá za stranu a môže ju vykonať iba notár, advokát a niektoré pobočky pošty. Ak by firma napríklad chcela nahradiť všetky papierové účtovné doklady a súvisiace dokumenty elektronickou formou, každý šanón by ju stál približne 1 000 eur, bez ohľadu na dôležitosť konvertovaných dokumentov.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
2hlasy

Slovenský predajca vám respirátor nepredá, od zahraničného žiadny problém

Obmedzenie predaja respirátorov bolo zavedené z dôvodu ich nedostatku v prvej vlne pandémie. Nedostatok pominul, regulácia pre respirátory triedy FFP3 a FFP2 s výdychovým ventilčekom zostala. Domáci kutili pracujúci s chemikáliami alebo ľudia, ktorí si chcú kúpiť vyšší štandard ochrany pred koronavírusom, tak pochodia len v zahraničných e-shopoch. Výsledkom je znevýhodňovanie slovenských dodávateľov pred zahraničnými, pretože zo zahraničia si tieto produkty môžu zákazníci bez problémov objednať. Rovnako nevedno, prečo je potrebné regulovať predaj jednej ochrannej pomôcky (respirátor), kým iné sú voľne dostupné (napr. nitrilové rukavice či jednorazové ochranné overaly).

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
0hlasov

Daň z testovania zamestnancov na koronavírus

Ak sa firma dobrovoľne rozhodne preventívne (pravidelne) testovať svojich zamestnancov, musí znášať nielen náklady na testovanie, ale ešte z nich aj odviesť daň. Aby to nebolo málo, štát podporuje aj počas pandémie zákonom garantované biznisy "vyvolených" na úkor všetkých ostatných. Ak dá firme na testovanie odporúčanie pracovná zdravotná služba, finančná správa sa zrazu na tento výdavok pozerá inak a akceptuje ho ako daňový náklad.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
1hlas

Chcete dodržiavať predpisy, štátnemu úradu musíte zaplatiť za ich znenie

Súčasťou pravidiel BOZP sú aj technické predpisy a technické normy, ktoré upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia a zamestnávateľ je povinný ich dodržiavať. Legislatíva mu zároveň umožňuje použiť aj iný postup ako je uvedený v STN. V takom prípade je ale zamestnávateľ povinný preukázať, že zvolený postup je minimálne tak bezpečný ako ten v STN. Keďže zákon "iný postup" bližšie nekonkretizuje, zamestnávatelia siahajú práve po slovenských technických normách, ktoré je potrebné od štátneho úradu kúpiť a častokrát zaplatiť ešte ich preklad, keďže sú nezriedka v angličtine.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
1hlas

Povedali o nás

Martin Hošták

tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Administratívne náklady pri podnikaní predstavujú až 4% HDP krajiny, čo už len v podmienkach Slovenska je závratných viac než 3 miliardy EUR. Preto každá úspora plynúca z odstráneného byrokratického nezmyslu sa môže premeniť na rozvoj, investovanie do inovácií, zamestnancov, či vzdelávania.

Marián Letovanec

Slovak Business Agency

Lepšia regulácia predstavuje pre Slovensko nielen výzvu, ale aj nevyhnutnosť. Existuje množstvo nezmyselných obmedzení a prekážok, na ktoré upozorňuje aj táto anketa. Vzniknuté náklady vyplývajúce z regulácií aj tak v konečnom dôsledku znášajú spotrebitelia a daňovníci. Snaha o regulačnú reformu nie je boj s veternými mlynmi, ale zápas o zdravý rozum.

Ján Solík

prezident Združenie podnikateľov Slovenska

V ochote počúvať podnikateľov a ich argumenty pri pripomienkovaní legislatívnych zmien sa nič zásadného nezmenilo už niekoľko volebných období. Výsledkom sú aj nepodarky, na ktoré poukazujeme v tejto ankete.

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri