Hľadáme Byrokratický nezmysel roka 2019

Podnikáte a nebaví vás behať po úradoch kvôli zbytočným pečiatkam? Prekáža vám absurdnosť niektorých povinností? Zmeňme to spolu! Pomôžeme vám.

Chcem to zmeniť
24
nominácií
24
dní
do konca
nominovania

Nominujte
nezmyselné opatrenie

Byrokratický nezmysel môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej úrovni alebo regionálnej úrovni (mestské resp. obecné nariadenie) alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá ovplyvňuje podnikateľov a podnikateľské prostredie. Byrokratický nezmysel musí spĺňať niektoré z uvedených atribútov:

  • Ide o legislatívne opatrenie, ktorého plnenie odporuje plneniu inej povinnosti stanovenej v legislatíve.
  • Ide o povinnosť, ktorej splnenie je nereálne z nejakého dôvodu alebo pre určitú skupinu podnikateľov
  • Ide o nelogickú, nezmyselnú alebo duplicitnú byrokratickú povinnosť.
  • Ide o zbytočnú povinnosť a po jej splnení sa výsledok na nič nevyužíva.
  • Názov byrokratického nezmyslu
  • V čom je opatrenie problematické a na akú skupinu podnikateľov má dopad?
  • Z ktorých konkrétnych legislatívnych noriem vyplýva a ktorý úrad má danú agendu v kompetencii?
  • Ako by sa malo nezmyselné opatrenie vyriešiť (úplné zrušenie, preformulovanie, zmena výšky limitov,...):
  • Váš e-mail
V prípade potreby dodatočných informácií Vás budeme kontaktovať.

Povedali o nás

Ján Oravec

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Vďaka predchádzajúcim ročníkom projektu sa podarilo zmeniť niekoľko nezmyslov, ktoré podnikatelia a hlasujúca verejnosť nominovali do prvej desiatky. Podnikateľské prostredie to síce systémovo z biedy nevytrhne, ale význam má každé jedno zlepšenie.

Martin Hošták

tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Administratívne náklady pri podnikaní predstavujú až 4% HDP krajiny, čo už len v podmienkach Slovenska je závratných viac než 3 miliardy EUR. Preto každá úspora plynúca z odstráneného byrokratického nezmyslu sa môže premeniť na rozvoj, investovanie do inovácií, zamestnancov, či vzdelávania.

Ján Oravec

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Každý rok naši podnikatelia zápasia s množstvom administratívy, ktorá ich brzdí nielen v podnikaní, ktoré už majú zabehnuté, ale zisťujeme, že existujú aj byrokratické nezmysly, ktoré bránia ľuďom vôbec začať podnikať. Preto veríme, že táto anketa prinesie svoje ovocie a kompetentné úrady a ministerstvá, začnú vo veciach konať.

Marián Letovanec

Slovak Business Agency

Lepšia regulácia predstavuje pre Slovensko nielen výzvu, ale aj nevyhnutnosť. Existuje množstvo nezmyselných obmedzení a prekážok, na ktoré upozorňuje aj táto anketa. Vzniknuté náklady vyplývajúce z regulácií aj tak v konečnom dôsledku znášajú spotrebitelia a daňovníci. Snaha o regulačnú reformu nie je boj s veternými mlynmi, ale zápas o zdravý rozum.

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri